Zdravje je vrednota, ki jo v Sloveniji vse generacije postavljamo na visoka mesta naše vrednostne lestvice. Ključno vlogo pri zagotavljanju zdravja ima dodatno zdravstveno zavarovanje, ki ga najdete na https://www.prva.si/zdravstveno-zavarovanje/.

Zakaj osnovno zdravstveno zavarovanje ni dovolj?

Osnovno zavarovanje določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki med drugim določa, da so zavarovane osebe zavarovanci ter njihovi družinski člani. Prispevke za osnovno zavarovanje običajno plačuje delodajalec (seveda, če je zavarovanec zaposlen), ki je pravna ali fizična oseba. Po zavarovancu pa se lahko zavaruje tudi družinski član zavarovanca, na primer zavarovančev otrok.

Osnovno zdravstveno zavarovanje zajema plačilo zdravstvenih storitev, nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela ter povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev. Ob tem je potrebno poudariti, da osnovno zdravstveno zavarovanje krije le določen odstotek od vrednosti storitev (pri nekaterih storitvah to pomeni 100 odstotkov, pri drugih pa ne). Razliko si lahko pokrijete z vključitvijo v dopolnilno (prostovoljno) zdravstveno zavarovanje, ki jo sklenete pri zavarovalnici.

 

zdravstveno-zavarovanje

 

Kaj pa dodatno zavarovanje?

Poleg osnovnega in dopolnilnega zavarovanja ločimo še dodatno zavarovanje, ki ga lahko sklenete pri različnih zavarovalnicah. Dodatno zavarovanje je namenjeno kritju stroškov nadstandardnih zdravstvenih storitev oziroma storitev, ki bi jih sicer v celoti plačali sami (to je samoplačniške storitve). Na ta način vam dodatno zavarovanje omogoča lažji in hitrejši dostop do specialističnih pregledov pri zasebnikih, ki jih boste s starostjo najverjetneje potrebovali vedno pogosteje.

Kje so torej prednosti sklenitve dodatnega zavarovanja? V času dolgih čakalnih dob o katerih se vse pogosteje govori v javnem zdravstvu, je pomembno iskanje rešitev, ki nas bodo privedle do hitrejše obravnave. S sklenitvijo dodatnih zdravstvenih zavarovanj z zavarovalnico sklenemo pogodbo, ki zagotavlja finančna sredstva in obisk pri specialistu, ki ga krije zavarovalnica. V to obliko zavarovanja so vključeni tudi operativni posegi, rehabilitacije ter pridobivanje drugega zdravniškega mnenja o vaši diagnozi – seveda odvisno od paketa, ki ga izberete.